Đối tác

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần tư vấn EBIT đã thiết lập quan hệ đối tác chặt chẽ với các Tập đoàn, công ty lớn có uy tín trong lĩnh vực CNTT, với phạm quy mô hoạt động toàn cầu như Oracle, SAP, Microsoft, IBM, HP, Cisco,… Chúng tôi cũng đã xây dựng các quan hệ đối tác với các tên tuổi quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn CNTT như Crown Agent, Price Waterhouse Coopers, CloudFX, NetApp.