EBIT Consultant JSC

Công ty cổ phần tư vấn EBIT ...

Các dịch vụ của EBIT

Tư vấn quản lý đầu tư ứng dụng CNTT

EBIT cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý đầu tư ứng dụng CNTT:

 • Tư vấn chiến lược, lập kế hoạch và xây dựng mô hình ứng dụng CNTT
 • Tư vấn giải pháp ứng dụng CNTT-TT
 • Tư vấn lập dự án đầu tư - lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
 • Tư vấn lập Thiết kế thi công và Tổng dự toán
 • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ thầu
 • Tư vấn giám sát dự án CNTT-TT
 • Tư vấn Thẩm tra

Tư vấn triển khai E-Learning

EBIT cung cấp các dịch vụ tư vấn triển khai dịch vụ E-Learning cho các đơn vị đào tạo:

 • Tư vấn triển khai E-Learning
 • Tư vấn cài đặt, vận hành hệ thống E-Learning
 • Tư vấn thiết kế kịch bản sư phạm và phát triển nội dung E-Learning
 • Tư vấn triển khai dạy học trực tuyến
 • Tư vấn phát triển dịch vụ hạ tầng E-Learning
 • Cung cấp dịch vụ hạ tầng E-Learning

Đào tạo nhân lực CNTT

EBIT triển khai các khóa đào tạo trực tuyến

 • Lập trình web trên nền tảng mã nguồn mở (LAMP)
 • Lập trình web bằng ASP/C#
 • Lập trình ứng dụng trên Windows (C#)
 • Lập trình ứng dụng trên Android
 • Lập trình ứng dụng trên iOS
 • Quản trị hệ thống (Windows/Linux)
 • An ninh mạng
 • Tư vấn quản lý đầu tư ứng dụng CNTT theo NĐ 102/2009